De overhandiging van de sleutel

met dank aan: bruikleen Stichting Lucas van Leyden, legaat Bierens de Haan, 1951