Venus en Amor

met dank aan: Stichting Lucas van Leyden (bruikleen)