Kurjer Warszawski., R.98, nr 130 (12 maja 1918)

gazety polskie