Kurjer Warszawski., R.98, nr 115 (27 kwietnia 1918) - wyd. wieczorne

gazety polskie