Kurjer Warszawski., R.96, nr 169 (20 czerwca 1916) - wyd. poranne

gazety polskie