Kurjer Warszawski., R.96, nr 168 (19 czerwca 1916) - wyd. poranne

gazety polskie