Kurjer Warszawski., R.97, nr 286 (16 października 1917) - wyd. poranne

gazety polskie