Kurjer Warszawski., R.97, nr 328 (27 listopada 1917) - wyd. wieczorne

gazety polskie