Kurjer Warszawski., R.97, nr 321 (20 listopada 1917) - wyd. wieczorne

gazety polskie