Kurjer Warszawski., R.96, nr 248 (7 września 1916) - wyd. poranne

gazety polskie