Kurjer Warszawski., R.96, nr 239 (29 sierpnia 1916) - wyd. poranne

gazety polskie