Kurjer Warszawski., R.96, nr 236 (26 sierpnia 1916) - wyd. poranne

gazety polskie