Kurjer Warszawski., R.96, nr 238 (28 sierpnia 1916) - wyd. poranne

gazety polskie