Kurjer Warszawski., R.96, nr 255 (14 września 1916) - wyd. wieczorne

gazety polskie