Kurjer Warszawski., R.96, nr 253 (12 września 1916) - wyd. wieczorne

gazety polskie