Kurjer Warszawski., R.96, nr 217 (7 sierpnia 1916) - wyd. poranne

gazety polskie