Kurjer Warszawski., R.96, nr 194 (15 lipca 1916) - wyd. wieczorne

gazety polskie