Kurjer Warszawski., R.97, nr 275 (5 października 1917) - wyd. wieczorne

gazety polskie