Kurjer Warszawski., R.96, nr 190 (11 lipca 1916) - wyd. poranne

gazety polskie