Kurjer Warszawski., R.96, nr 226 (16 sierpnia 1916) - wyd. wieczorne

gazety polskie