Kurjer Warszawski., R.96, nr 81 (21 marca 1916) - wyd. wieczorne

gazety polskie