Kurjer Warszawski., R.96, nr 75 (15 marca 1916) - wyd. poranne

gazety polskie