Kurjer Warszawski., R.96, nr 69 (9 marca 1916) - wyd. poranne

gazety polskie