Kurjer Warszawski., R.96, nr 66 (6 marca 1916) - wyd. poranne

gazety polskie