Kurjer Warszawski., R.96, nr 63 (3 marca 1916) - wyd. poranne

gazety polskie