Kurjer Warszawski., R.96, nr 61 (1 marca 1916) - wyd. poranne

gazety polskie