Kurjer Warszawski., R.96, nr 57 (16 lutego 1916) - wyd. poranne

gazety polskie