Kurjer Warszawski., R.96, nr 40 (9 lutego 1916) - wyd. poranne

gazety polskie