Kurjer Warszawski., R.96, nr 26 (26 stycznia 1916) - wyd. poranne

gazety polskie