Kurjer Warszawski., R.96, nr 50 (19 lutego 1916) - wyd. wieczorne

gazety polskie