Kurjer Warszawski., R.96, nr 13 (13 stycznia 1916) - wyd. poranne

gazety polskie