Kurjer Warszawski., R.96, nr 45 (14 lutego 1916) - wyd. wieczorne

gazety polskie