Kurjer Warszawski., R.96, nr 34 (3 lutego 1916) - wyd. wieczorne

gazety polskie