Kurjer Warszawski., R.96, nr 25 (25 stycznia 1916) - wyd. wieczorne

gazety polskie