Kurjer Warszawski., R.96, nr 10 (10 stycznia 1916) - wyd. wieczorne

gazety polskie