Kurjer Warszawski., R. 94, nr 228 (19 sierpnia 1914)

gazety polskie