Kurjer Warszawski., R.95, nr 111 (23 kwietnia 1915) - dod. poranny

gazety polskie