Kurjer Warszawski., R. 94, nr 211 (2 sierpnia 1914)

gazety polskie