Kurjer Warszawski., R. 94, nr 216 (7 sierpnia 1914) - dod. poranny

gazety polskie