Kurjer Warszawski., R. 94, nr 200 (22 lipca 1914) - dod. poranny

gazety polskie