Kurjer Warszawski., R. 94, nr 193 (15 lipca 1914) - dod. poranny

gazety polskie