Kurjer Warszawski., R. 94, nr 185 (7 lipca 1914) - dod. poranny

gazety polskie