Kurjer Warszawski., R. 94, nr 253 (13 września 1914)

gazety polskie