Kurjer Warszawski., R. 94, nr 261 (21 września 1914)

gazety polskie