Kurjer Warszawski., R. 94, nr 353 (22 grudnia 1914) - dod. poranny

gazety polskie