Kurjer Warszawski., R. 94, nr 314 (13 listopada 1914)

gazety polskie