Kurjer Warszawski., R. 94, nr 123 (5 maja 1914) - dod. poranny

gazety polskie