Kurjer Warszawski., R. 94, nr 105 (17 kwietnia 1914) - dod. poranny

gazety polskie