Kurjer Warszawski., R. 94, nr 93 (3 kwietnia 1914) - dod. poranny

gazety polskie