Kurjer Warszawski., R. 94, nr 106 (18 kwietnia 1914)

gazety polskie